Kompetanssenterets webinarer om Fagfornyelsen mai – juni 2020

I perioden mai – juni 2020 holder Nasjonalt kompetansesenter for yrkesfag en rekke webinarer om Fagfornyelsen og konsekvenser for yrkesopplæringen. Alle presentasjonene blir gjort tilgjengelige på ressurs-siden.

Du kan melde deg på via OsloMets arrangementskalender.

Kommende webinarer:

  • 2. juni: Yrkesretting og tverrfaglig læringsarbeid
  • 9. juni: Det nye kompetansebegrepet og konsekvenser for undervisning, underveis- og sluttvurdering
  • 16. juni: Kartlegging av kompetansebehov og utvikling av skisse til etterutdanning/videreutdanning for yrkesfaglærere

Webinarene foregår på Zoom.
Presentasjonene er tilgjengelige på kompetansesenterets ressursside.