Kjønnsfordeling – trenger vi et «Nasjonalt senter for utradisjonelle utdanningsvalg»?

Det er politisk enighet om at skjev kjønnsfordeling i yrkesfagene er en utfordring.

Av Inger Vagle 

Fortsett å lese «Kjønnsfordeling — trenger vi et «Nasjonalt senter for utradisjonelle utdanningsvalg»?»

Medarbeiderdrevet innovasjon og faglig fornying

«Alle» bruker digitale arbeidsverktøy. Det kan dreie seg om en personlig dataassistent, elektronisk medisinering, GPS eller forflytningsmetodikk – i eldreomsorgen så vel som på sykehuset.

Av Nina Amble
Fortsett å lese «Medarbeiderdrevet innovasjon og faglig fornying»