Ressurser

Anerkjennelse av realkompetanse – livslang læring tatt på alvor

Arbeidsplassbasert treårig yrkesfaglærerutdanning
Arbeidsplass-basert treårig yrkesfaglærer-utdanning
Rapporten viser at studenter tatt opp på grunnlag av realkompetanse jevnt over oppnådde like gode eller bedre resultater enn studenter tatt opp på ordinært grunnlag. Hensikten med FoU prosjektet Arbeidsplassbasert treårig yrkesfaglærerutdanning var å styrke profesjonsretting eller yrkesforankring i utdanningen. Dette betød økt fleksibilitet i innhold, omfang og realkompetansevurdering, samt utvikling av innhold og eksamen som gjenspeiler yrkesfaglærernes daglige arbeid.
Last ned rapporten (pdf)

Kryssløp og yrkesfaglig opphenting i restaurant- og matfag – Innertier eller bomskudd?

Rapport: Kryssløp og yrkesfaglig opphenting i restaurant- og matfag. -Innertier eller bomskudd?
Rapport:
Kryssløp og yrkesfaglig opphenting
I denne rapporten viser dosent Halor Spetalen i hvilken grad skoleledere i restaurant- og matfag har kjennskap til kryssløp og yrkesfaglig opphenting og om de mener den nye ordningen er aktuell på egen skole og hvorvidt de er forberedt på å ta imot elev som ønsker dette tilbudet?
Last ned rapporten (pdf)

Kompetanseutvikling hos lærere i bygg og anleggsteknikk

Kompetanseutvikling hos lærere i bygg og anleggsteknikk
Kompetanse-utvikling hos lærere i bygg og anleggs-teknikk
Analysen peker på betydningen av å ta hensyn til gjenkjenning, erfaring, arbeidshverdag, umiddelbar anvendelse av ny kompetanse, fagpersoner, relevans og forankring – i både yrkesutøvelse og lærerrollen i yrkesfaglærernes kompetanseutvikling.
Last ned rapporten (pdf)

Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon i omsorgsarbeid

Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon i omsorgsarbeid
Håndbok i medarbeider-drevet innovasjon i omsorgsarbeid
Boka er et av resultatene fra arbeidet med å dokumentere deltakernes realkompetanse i forskningsprosjektet med navnet #Læringslivet. Det å delta i utviklingsarbeid – blant annet ved å bidra til å lage denne håndboka – skulle dokumenteres som formell kompetanse i skolesystemet. Prosjektet skulle være et eksempel på et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, der «hele arbeidsplassen» får videreutdanning i innovasjon og samarbeid.
Last ned håndboka (pdf)
Last ned håndboka til smarttelefon (digi-pdf)